Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας:Καταγραφή εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ( ψεκαστικά )

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας υπενθυμίζει στους παραγωγούς που κατέχουν επαγγελματικό εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ( ψεκαστικά ) , την υποχρέωσή τους σε εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας , να καταγράψουν τον εξοπλισμό αυτό. 
 Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα καταγραφής του εξοπλισμού μέσω της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης ( ΑΕΕ ) κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης η οποία ευρίσκεται σε εξέλιξη .

Δεν υπάρχουν σχόλια: