Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ

Σήμερον 28ην τοῦ μηνός Μαΐου, ἡμέραν Τετάρτην καί περί ὥραν 6ην ἑσπερινήν εἰς τό ‘’ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ’’ τῆς Μονῆς ἐπί τῆς Κορυφῆς τοῦ ὄρους Ἰθώμη τελέστηκε  ὁ ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως καί τήν ἐπαύριον 29ην τοῦ μηνός, ἡμέραν Πέμπτην καί ὥραν 7.30 πρωϊνήν θά τελεσθοῦν ὁ Ὄρθρος καί ἡ θεία Λειτουργία ἐπί τῇ κυρία ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως.

Καλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί μας νά προσέλθουν εἰς τάς ἀνωτέρῳ ἱεράς ἀκολουθίας πρός ψυχικήν των ὠφέλειαν.        


Ι.Μ.Β                           

Δεν υπάρχουν σχόλια: