Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

'' Έπεσαν '' ακρίδες...

Επειδή σε μεμονωμένες περιοχές παρατηρήθηκαν ήδη κηλίδες ακρίδων σε διάφορες καλλιέργειες, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, ενημερώνει τους παραγωγούς για τα μέτρα αντιμετώπισης. Οι αγρότες αμέσως πρέπει να ελέγξουν τα αγροκτήματά τους και να εντοπίσουν τις κηλίδες εκκόλαψης των ακρίδων. 
Στη συνέχεια πρέπει να γίνει ψεκασμός των κηλίδων με ένα κατάλληλο εντομοκτόνο. 
Ψεκασμοί εναντίον πτερωτών μορφών δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και επιπροσθέτως οι επαναλαμβανόμενοι κατά των πτερωτών μορφών ψεκασμοί, επιβαρύνουν το περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της επέμβασης πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ανθρώπων, των ζώων που πρόκειται να βοσκήσουν και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: