Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Καταθέσεις αιτήσεων για πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων, αγροτών και νέων επιστημόνων στη Μεσσηνία

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «AGRO - MESSINIA» προσκαλεί τους ή τις ενδιαφερόμενους άνεργους, νέους επιστήμονες και αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις κατάρτισης, επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης.
Η Πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) «AGRO - MESSINIA», στην οποία συμμετέχουν οι φορείς: ΚΕΚ Άλφα ΕΠΕ, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου, Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας, Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας, Unlimited Trust Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ΕΠΕ, Data Research and Consulting Ανώνυμη Εταιρία Μελετών & Συμβούλων και Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ.


Το πρόγραμμα ανήκει στα Τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση (ΤοπΣΑ) όπου περιλαμβάνει δράσεις όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα.
Ο στόχος των ΤοπΣΑ είναι, οι ωφελούμενοι, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε:
  • να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
  • να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
  • να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.
Οι περιοχές στις οποίες θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα, καθώς και οι τομείς παρέμβασης, προσδιορίζονται στα Σχέδια Δράσης που θα υποβάλλουν οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και σε αυτές θα συμμετέχουν Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι θα έχουν επιλεγεί κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης.

Δικαίωμα συμμετοχής
Στις δράσεις που ανακοίνωσε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «AGRO - MESSINIA», για κατάρτιση, επιμόρφωση και συμβουλευτική υποστήριξη, έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και νέοι επιστήμονες – απόφοιτοι ΑΕΙ, καθώς και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η Πράξη αφορά 80 ωφελούμενους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα ακόλουθα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άνεργοι, αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και νέοι επιστήμονες. Αυτοί που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα μπορούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 100 ωρών (θεωρία και πράξη). Υπάρχουν δύο προγράμματα που θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Το ένα είναι η «τυποποίηση, συσκευασία και προώθηση αγροτικών προϊόντων» και το άλλο είναι το «ηλεκτρονικό εμπόριο γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων». Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο με 5 ευρώ την ώρα.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1) Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Χρειάζεται η κάρτα ανεργίας
2) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Χρειάζεται η βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα
3) Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίαρτοι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών. Χρειάζεται τίτλος σπουδών, έναρξη επιτηδεύματος, απολυτήριο στρατού, ΑΦΜ.

Λοιπά δικαιολογητικά
1. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών
5. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το έτος 2012 (όπου βεβαιώνονται τα εισοδήματα του 2011) ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ (για τη νόμιμη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την αναλυτική προκήρυξη, τον οδηγό ενημέρωσης για τις δράσεις της Πράξης καθώς και την αίτηση συμμετοχής από:
  • Το συντονιστή εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Κ.Ε.Κ. ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. Tηλέφωνο: 2721 081112, Φαξ: 2721 082444,διεύθυνση Ιατρόπουλου 4, Καλαμάτα
  • Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα στη Α.Σ. http://www.agro-messinia.gr
Το Γραφείο Ενημέρωσης (info-desk) εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους για πληροφορίες, αιτήσεις και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος δικαιολογητικά καθημερινά 10.00 – 13.00. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές καθημερινά έως και τις 16 Μαΐου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: