Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Προστασία των αμπελώνων από τον περονόσπορο

Το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού & Ποιοτικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Μεσσηνίας, ανακοινώνει στους αμπελοκαλλιεργητές τα παρακάτω:
Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις και οι επικρατούσες αυτή την εποχή θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με το βλαστικό, σε αυτή τη φάση, στάδιο των αμπελιών και τις εμφανισθείσες κηλίδες περονοσπόρου σε διάφορες περιοχές, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για προσβολές από τον περονόσπορο. 

Κατόπιν αυτών, συνιστάται η προστασία των αμπελώνων με την διενέργεια ψεκασμών με τα κατάλληλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα, τηρώντας με προσοχή της οδηγίες της ετικέτας των σκευασμάτων.
Στο πρόγραμμα εκτέλεσης ψεκασμών κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου θα πρέπει να γίνεται εναλλαγή μυκητοκτόνων διαφορετικού τρόπου δράσης για να μην εμφανιστούν φαινόμενα ανθεκτικότητας. 

ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: