Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας:Πρόσκληση για την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής του Μέτρου 132

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι είναι σε εξέλιξη (από 10-9-2014) η Πρόσκληση για την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής του Μέτρου 132, που αφορούν το έτος 2013 (δηλαδή την περίοδο υλοποίησης 29/9/2012-28/9/2013 ή 30/11/2012-29/11/2013) και θα διαρκέσει έως την Δευτέρα 27/10/2014.
Το πληροφορικό σύστημα του Μέτρου 132 υπάρχει στην ιστοσελίδα www.metro132.gr για την ηλεκτρονική συμπλήρωση των αιτήσεων.
Οι αιτήσεις συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, οριστικοποιούνται, εκτυπώνονται και υποβάλλονται –απαραίτητα με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου- μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 18 της ΚΥΑ 1483/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το σημείο 10.2 του Οδηγού Εφαρμογής ΙΙ. Η υποβολή γίνεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, η οποία είναι αρμόδια για  την πραγματοποίηση του διοικητικού ελέγχου και την εκκαθάρισή τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και στο τηλέφωνο 2721361207.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: