Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Προσοχή αλλάζουν οι άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτων

Με τo  Προεδρικό Διάταγμα 51/2012, έγινε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην κοινοτική οδηγία 2006/126/ΕΚ «για την άδεια οδήγησης». 
Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό τα έντυπα των αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων (ΑΜ), που χορηγήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, παύουν να ισχύουν μετά την 18/01/2015  κι όσοι οδηγούν με τέτοια άδεια οδήγησης τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κ.Ο.Κ.
Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης, εφόσον επιθυμούν να οδηγούν μοτοποδήλατο μετά την 18/01/2015, οφείλουν μέχρι την λήξη της προθεσμίας αυτής, να αντικαταστήσουν το έντυπο της  αδείας οδήγησης μοτοποδηλάτου με το νέο έντυπο τύπου κάρτας της Ε.Ε. απευθυνόμενοι στις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας τους ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π., υποβάλλοντας  τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Παράβολο εκτύπωσης αδείας οδήγησης 30 €, 
απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου,
απλό φωτοαντίγραφο αδείας οδήγησης μοτοποδηλάτου,
εφόσον είναι κάτοχος άλλης αδείας οδήγησης, απλό φωτοαντίγραφο αυτής, 
πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου,
    και συμπληρώνοντας τα παρακάτω έντυπα :
Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση μεταφοράς φακέλου αδείας οδήγησης μοτοποδηλάτου ( υπηρεσιακό έντυπο ),
αίτηση εκτύπωσης αδείας οδήγησης ( υπηρεσιακό έντυπο ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: