Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ,ΑΠΟ ΛΑΜΠΑΙΝΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Στις 36  σελίδες  131-167 του τέταρτου τόμου του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου Θέμελη, Καλαμάτα 2006, ο Σοφοκλής Γ. Δημητρακόπουλος στο έργο του με τίτλο:
Ο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες:
1.Καταγωγή-Μοναχικά Σκάμματα-Σπουδές, σελίδες 131-138.
2.Επίσκοπος, σελίδες 138-148.
3-4.Αγάπη προς το περιβάλλον-Πνευματικός ανεφοδιασμός, σελίδες 148-152.
5. Η υγεία του, σελίδες 152-159.
6. Η Εκδημία του , σελίδες 159-162.
7.Θεία Σημεία, σελίδες 162-164.
8. Κρίσεις, σελίδες 164-166.

Δεν υπάρχουν σχόλια: