Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Οι 8 αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των Γυμνασίων, το 2016-17.1929 (ΦΕΚ Α΄ 309)ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ν. 4397/1929 (ΦΕΚ Α΄ 309),σελίδες 2679-2684
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Σχολικοί κήποι
Άρθρο 13.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Περί κατωτέρων γεωργικών σχολείων
Άρθρα 25-38.

Δεν υπάρχουν σχόλια: