Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΥ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΗΣ

Ανακοινώνεται εις τους ευσεβείς Χριστιανούς ότι από της ερχομένης Δευτέρας -19ης Σεπτεμβρίου- αρχίζει η πανήγυρις εις το Μετόχιον της Μονής εις Μεσσήνην, κατά το ακόλουθον πρόγραμμα:
Το εσπέρας της Δευτέρας και περί ώραν 7ην απογευματινήν θα ψαλή ο Μέγας Εσπερινός.
Περί ώραν 10ην θα ψαλή ο Ορθρος και θα τελεσθή η Θεία Λειτουργία, μετά το πέρας της οποίας, περί ώραν 1.30 μεταμεσονύκτιον, θα αναχωρήση η ιερά Εικών της Παναγίας Βουλκανιωτίσσης διά την κάθοδόν Της εις Μεσσήνην, καθ‘ όλην την νύκτα, συνοδευομένη από τον πιστόν λαόν.

Την πρωίαν της Τρίτης -20ής Σεπτεμβρίου- και περί
ώραν 10.30 θα γίνη η υποδοχή και η λιτάνευσις της Εικόνος προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μοζαμβίκης Κυρίου Χρυσοστόμου διά των οδών της πόλεως της Μεσσήνης, μετά το πέρας της οποίας θα αποτεθή εις τον Ιερόν Ναόν του Μετοχίου της Μονής εις Μεσσήνην, όπου και θα παραμείνη μέχρι του απογεύματος της Τετάρτης -28ης Σεπτεμβρίου- προς προσκύνησιν.
Καθ‘ όλον το ανωτέρω διάστημα θα τελούνται καθ‘ εκάστην εσπέραν και ώραν 7ην ο Εσπερινός και η ιερά Παράκλησις και καθ‘ εκάστην πρωίαν και ώραν 7ην ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.
Την 28ην Σεπτεμβρίου, ημέραν Τετάρτην και ώραν 4ην απογευματινήν, θα ψαλούν ο Εσπερινός και η ιερά Παράκλησις, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Χρυσοστόμου, μετά το πέρας της οποίας θα λιτανευθή και πάλιν η ιερά Εικών της Βουλκανιωτίσσης διά των οδών της Μεσσήνης και θα αναχωρήση -περί ώραν 6ην απογευματινήν- διά την άνοδόν Της εις την Ιεράν Μονήν όπου, περί ώραν 10ην νυκτερινήν εως 1ην μεταμεσονύκτιον, θα τελεσθούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

Εκ της Ιεράς Μονής

Δεν υπάρχουν σχόλια: