Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΤΙΣ ΓΑΛΑΖΟΒΛΕΦΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ Ν. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣ

ΛΙΜΕΝΙ το Κυματιστό Παραμύθι στο γλαυκό Ονειροδρόμι της Μάνης 
Του Συγγραφέα – Καθηγητή Δρ. Κωνσταντίνου Σπ. Μέντη

ΦΥΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Στην τραχιά περιήγηση της δίνης της πέτρας ξεπροβάλλει σαν μετενσάρκωση των επιθυμιών μας ένα βράχινο άλικο αναπόλημα της υγρής φύσης. Λιμάνι καταφύγιο αλλά και φάρος ακοίμητος της συνείδησης ενεδρεύει τις πειρατικές επελάσεις. Αμόλευτος στρατηλάτης, αρματωμένος με το σκουτάρι του ήλιου ο Πύργος του Πετρόμπεη ατενίζει το γέρμα του Φαέθοντα προπαρασκευαζόμενος για μια νέα επίθεση. Επίθεση που δεν αντέχουν και οι πιο εξοικειωμένες αισθήσεις. 

  ΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΑΥΚΟΘΩΡΗΤΟ ΛΙΜΕΝΙ.  
Στο  κέντρο της εικόνας – στο βάθος – ξεχωρίζει ο Πύργος του Πετρόμπεη

Δεν υπάρχουν σχόλια: