Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Προσοχή:Κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης!!!

Οδηγίες πρόληψης από το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ  Π.Ε. Μεσσηνίας.
Οι κυνηγοί να προσέχουν τα άγρια πουλιά! 
Το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ  Π.Ε. Μεσσηνίας σας γνωρίζει  πως το τελευταίο δεκαήμερο επιβεβαιώνονται συνεχώς κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Τα κρούσματα αφορούν τον υψηλής παθογονικότητας υπότυπο Η5Ν8 τόσο σε εκτρεφόμενα πουλερικά (Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία) όσο και σε άγρια πτηνά (Ολλανδία, Πολωνία, Δανία, Ελβετία, Αυστρία, Κροατία). 
 - Οι κάτοχοι  οικόσιτων πουλερικών να μεριμνούν για τα μέτρα βιοασφάλειας...
(προστασία των εκμεταλλεύσεων από την επαφή με άγρια πτηνά, προστασία τροφής και νερού από προσεγγίσεις άγριων πτηνών και άλλων ζώων-ποντίκια-, διατήρηση πουλερικών σε κλειστούς χώρους σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ από υδροβιότοπους).

-Απαγορεύεται η διάθεση και η αγορά πουλερικών και πτηνών  οποιαδήποτε ηλικίας και είδους σε υπαίθριες λαϊκές αγορές και από πλανόδιους πωλητές. Η διάθεση πουλερικών και πτηνών κατ’ οίκον επιτρέπεται μετά από σύντομη στάση του οχήματος μεταφοράς τους και επί χρόνο αναγκαίο για την εκφόρτωσή τους.

- Τα οχήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά πουλερικών και  να είναι εγκεκριμένα από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή.
-Κάθε παρτίδα μεταφερόμενων πουλερικών πρέπει να συνοδεύεται από Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό όπου θα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος του,  από ημερολόγιο κίνησης του οχήματος  και από ημερολόγιο κίνησης των πουλερικών». 

Δεν υπάρχουν σχόλια: