Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Βασικός στόχος η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελαιολάδου στη Μεσόγειο!

Αποτέλεσμα εικόνας για λάδι
Παρουσίαση του διακρατικού έργου ARISTOIL, Interred Mediterranean, «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και ελέγχου ποιότητας σχετικά με τις ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες του», στο πλαίσιο της Α’ Διακρατικής Συνάντησης των εταίρων του, θα γίνει από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Εύξεινη Πόλη την προσεχή Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι,
στο ΤΕΙ Καλαμάτας.
Βασική περιοχή εφαρμογής του έργου είναι η Μεσσηνία, με έμφαση στους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης και Οιχαλίας.


Περιγραφή 
Η κύρια και κοινή πρόκληση για όλες τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες είναι πως η μέση τιμή του ελαιολάδου είναι χαμηλή σε σχέση με το κόστος παραγωγής και, επίσης, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με τις μη-Μεσογειακές ελαιοπαραγωγικές χώρες. Οι παραγωγοί της Μεσογείου πιέζονται είτε να μειώσουν το κόστος παραγωγής είτε να αυξήσουν την αξία ή τη ζήτηση του ελαιολάδου στη διεθνή αγορά για να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα των ελαιοκαλλιεργειών και της ελαιοπαραγωγής.
Κύριος στόχος του ARISTOIL είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου στη Μεσόγειο μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, οι οποίες οδηγούν σε παραγωγή ελαιολάδου με ενισχυμένες προστατευτικές ιδιότητες υγείας (σύμφωνα με τον κανονισμό 432/2012 της Ε.Ε.).

Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ενίσχυση της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων ελαιολάδου: Κατά τη διάρκεια του έργου θα λάβει χώρα μία σύγκριση των υπαρχουσών μεθόδων ανάλυσης των συστατικών του ελαιολάδου και της βελτιστοποίησης των πιο σχετικών μεθόδων. Η βελτιστοποίηση των μεθόδων θα συνοδευτεί και από την ανάπτυξη ενός εύχρηστου εργαλείου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους παραγωγούς για την ταχεία ανάλυση ελαιολάδου στο πεδίο, ώστε να εντοπίζεται η σωστή στιγμή συλλογής για την επίτευξη του συνδυασμού βέλτιστης γεύσης και φαινολικών χαρακτηριστικών. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα απλοποιηθούν και θα παρέχονται στους παραγωγούς μέσα από ένα χρηστικό οδηγό παραγωγής ελαιολάδου.
2. Εκπαίδευση 3.000 ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβείων: Συνολικά 3.000 ελαιοπαραγωγοί και κάτοχοι ελαιοτριβείων θα εκπαιδευτούν μέσα από την οργάνωση 72 εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Τα σεμινάρια και οι συναντήσεις κατάρτισης θα έχουν ως στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων οι οποίες θα είναι στη διάθεσή τους.
3. Αύξηση της γνώσης των καταναλωτών: Οι καταναλωτές θα ενημερωθούν για τις ευεργετικές προς την υγεία ιδιότητες των υψηλών σε φαινόλες ελαιολάδων σύμφωνα με τον κανονισμό 432/2012 της Ε.Ε. Συνολικά 44 ενημερωτικές ημερίδες θα οργανωθούν στις συμμετέχουσες χώρες για την ενίσχυση της γνώσης και ενημέρωσης των φορέων και κυρίως των καταναλωτών.
4. Ανάπτυξη μίας πρότυπης διαδικασίας για την πιστοποίηση ελαιολάδου με "Ευεργετικές Ιδιότητες για την Υγεία": Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου στη Μεσόγειο βρίσκεται στη διαμόρφωση μίας υψηλής ποιότητας γκάμας ελαιολάδου, η οποία να τηρεί κάποια ελάχιστα πρότυπα. Η ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών για την πιστοποίηση και λειτουργία δύο κέντρων πιστοποίησης στην Ισπανία και την Ελλάδα που θα καλύπτουν τις ανάγκες όλης της Μεσογείου αναμένεται να προσφέρει μία ασφάλεια στον τελικό χρήστη σε σχέση με την ποιότητα του προϊόντος.
5. Ανάπτυξη ενός Μεσογειακού "Cluster" ελαιοπαραγωγών: Η ανάπτυξη ενός Μεσογειακού "Cluster" ελαιοπαραγωγών με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στοχεύει να διευκολύνει τη δικτύωση και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Επίσης, η δημιουργία ενός e-hub θα υποστηρίξει την επικοινωνία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετασχόντων. Μέσα από αυτό το κανάλι θα ανταλλάσσονται πληροφορίες σε σχέση με ευκαιρίες, εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες ιδέες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: