Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΣΟ,ΟΣΕ, ΣΥΚΙΚΗ κ.λ.π.


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τα διάφορα κτίσματα του παρελθόντος θα έπρεπε να καταγραφούν, μελετηθούν και διασωθούν, για να χρησιμεύσουν στην παιδεία των μελλοντικών γενεών και είναι τα βασικά βιβλία, που θα έπρεπε να γίνονται κτήμα του κάθε μελετητή- ερευνητή- ιστοριοδίφη, κατανοώντας τον πολιτισμό της κάθε εποχής, με τα διάφορα, επαγγέλματα, τεχνολογία, τεχνογνωσία, εργαλεία, μηχανές, ήθη, έθιμα, διατροφή κ.λ.π. Η αξιοποίηση των κτισμάτων έχει αξία όταν χρησιμοποιούνται για τη γνώση-κατανόηση του παρελθόντος. Η αναδειξή τους πρέπει να έχει σκοπούς πολιτιστικούς, οικονομικούς, τουριστικούς. Διαβάστε περισσότερα »

Δεν υπάρχουν σχόλια: