Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Φεστιβάλ Κορώνης / Koroni Festival 2 0 1 7

ʺΒραδιά Φλαμένκο / Flamenco nightʺ
Στο Ξενοδοχείο Ζάγκα Μύλος / At Zaga Milos Hotel
Τρίτη / Tuesday 11 Ιουλίου / 11 July 21:30hrs
Maria Albarracin Rodriguez (singer)
Marisa Rizou (dancer), Spiros Karvelas (guitar, composition), Christos Rantis (percussion, guitar, bass)
Στο Ξενοδοχείο Ζάγκα Μύλος / At Zaga Milos Hotel
0030 27250 22448 mob. 0030 697 442 4755, info@zagamiloshotel.gr
Είσοδος / Entrance fee € 10 / 8 / 5  (κάτω των 18 είσοδος ελεύθερη / under 18 yrs free entrance)
Τρίτη 1Ιουλίου / Tuesday1July (21:30)
Στην Ελεήστρια / At Eleistria
''Songs by the Sea''

Δεν υπάρχουν σχόλια: