Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

Καλαμάτα: Παράταση για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Αποτέλεσμα εικόνας για Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
H Δ/ νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αγρότες, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα ότι παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Σχέδια Βελτίωσης).
Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων έχουν ως εξής:

Για το πρώτο στάδιο υποβολής της αίτησης (ηλεκτρονική υποβολή και οριστικοποίηση )ορίζεται η 02/05/2018.
Για το δεύτερο στάδιο υποβολής της αίτησης(ηλεκτρονική υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και στοιχείων τεκμηρίωσης) ορίζεται η 05/06/2018.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/06/2018.
Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση Βεβαιώσεων κ.λ.π. από τις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/05/2018.
Η τροποποίηση της πρόσκλησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: