Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Άγνωστη προφητεία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου για την άλωση και την ανάκτηση της Πόλης!!!

Στον Παρισινό κώδικα Suppl. Grec 467 Φ.191β-193β, ο θρύλος διηγείται τον περίλυπο βασιλέα Κωνσταντίνο ΙΑ’ Παλαιολόγο να περπατά μαζί με άρχοντες πάνω στα τείχη της Βασιλίδος των Πόλεων και να κοιτάζει την Πύλη του Αγίου Ρωμανού. 
Έξω από τον «Ναό της Υπεραγίας (σ.σ. Παναγία των Βλαχερνών), θεωρεί ο βασιλεύς μια βασίλισσαν όπου ερχόταν από έξω με πολλούς και εμπήκεν μέσα εις τον Ναόν». Απορημένος ο τραγικός Αυτοκράτορας μπαίνει κι εκείνος για να δει ποια ήταν η βασίλισσα. «Η δε βασίλισσα άνοιξε την ωραίαν πύλην και εμπήκε μέσα και εκάθισεν εις το ιερόν σύνθρονον και έδειξε σχήμα λυπητικόν. Διαβάστε περισσότερα »

Δεν υπάρχουν σχόλια: