Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Μεσσηνία: Ενταξη έργων στο Πρόγραμμα Επενδύσεων

Η ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και στη ΣΑΕ 016, που αφορούν σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Νομού Μεσσηνίας εγκρίθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρου Χαρίτση. 
Μεταξύ άλλων, εντάχθηκε στο ΠΔΕ η ανακαίνιση χώρων υγιεινής (WC) Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, ύψους 74.335 ευρώ.
Η αποδοχή της χρηματοδότησης θα γίνει την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παράλληλα άμεση εκκίνηση της διαδικασίας δημοπράτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: