Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής θέσεων αμμοληψίας Μεσσηνίας

Αποτέλεσμα εικόνας για αμμοληψίαΤα μέλη της Επιτροπής θέσεων αμμοληψίας στο Νομό Μεσσηνίας ορίστηκαν με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης.Ειδικότερα, στην Επιτροπή θέσεων αμμοληψίας, καθώς και της όχθης, παλαιάς όχθης ή παρόχθιας ζώνης, στο Νομό Μεσσηνίας, μετέχουν οι εξής:

Ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Μεσσηνίας Γεώργιος Βλάχος του κλάδου Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ/Α ως πρόεδρος (με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού), η Καλλιόπη Τζώρτζη του κλάδου ΠΕ/Α Πολιτικών Μηχανικών από την Κτηματική Υπηρεσία Ν. Μεσσηνίας ως τακτικό μέλος (με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Μαραβά του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου -Π.Ε. Μεσσηνίας -Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών), ο εκάστοτε αρμόδιος λιμενάρχης ως μέλος για αμμοληψίες σε παραλιακούς ή θαλάσσιους χώρους (με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού, για θέματα χωρικής του αρμοδιότητας) και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας Αικατερίνη Σπέντζουρα του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό διευθύντριας ως μέλος (με αναπληρώτρια την Βαΐα Βαϊοπούλου που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία). Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε η Δήμητρα Βουλδή του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Μεσσηνίας (με αναπληρώτρια την Βασιλική Κάππου του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας).

Δεν υπάρχουν σχόλια: