Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

ΠΕ Μεσσηνίας:Συμμετοχή στο Μέτρο 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή  στο Μέτρο 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας  «ΠΑΑ» 2007-2013.(2η Περίοδος) ότι : 
H περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στο ανωτέρω Μέτρο   πήρε παράταση έως 6-6-2014  σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 1234/Β/15-05-2014).  
Έτσι ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται  η περίοδος από 18-03-2014 έως 6-06-2014. Για περισσότερες πληροφορίες...
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη   Δ/νση   Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας τηλ. 2721361224   καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr .

Δεν υπάρχουν σχόλια: