Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας  ενημερώνει ότι , σύμφωνα με την με αριθμ. 4450/109662/09-10-2015 ΥΑ με θέμα <<Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα>> καθορίζεται η διαδικασία παραλαβής συμπληρωματικών αιτήσεων για την απελοοινική περίοδο 2015-2016. 
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί προκειμένου να ενταχθουν στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Δ/νση Αγροτικής Ο ικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας από 15 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2015 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :    

                                                           

1.ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ (υπόδειγμα .1)
2.Δηλωση αμπελοκαλλιέργειας και αεροφωτογραφίες 
3.Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης 
4.Αιτηση ενιαίας ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έτους 2015
5.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 
6.Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού της Εφορίας
7.Φωτοτυπία τίτλων νομής και κατοχής 
8.Φωτοτυπία τη 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας
                                                                        

Πληροφορίες  στο τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (Γραφείο 212 )της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και στο τηλ. 2721361238 και στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πύλου τηλ.  2723022151 .    

Δεν υπάρχουν σχόλια: