Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Το Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ σε συνέχεια του Επιμορφωτικού  Προγράμματος ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σύμφωνα με το κάτωθι Πρόγραμμα:TOΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ωρολόγιο
ΜΕΣΣΗΝΗ
(αίθουσα Φιλοσοφικού Κέντρου)
       από  18-05-2016 έως   21-05-2016

16:00 – 21:00

ΑΝΔΡΟΥΣΑ
      από  25-05-2016 έως   28-05-2016

16:00 – 21:00

(Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου)
·         Η παρακολούθηση του προγράμματος θα είναι δωρεάν.

·         Το πρόγραμμα  κατάρτισης θα έχει καθημερινή απογευματινή διάρκεια και αποτελείται από τις εξής ενότητες:
1η ημέρα: Πολλαπλασιασμός, Κλάδεμα
2η ημέρα: Ασθένειες, Ανάπτυξη-Σύσταση-Ωρίμανση ελαιοκάρπου
3η ημέρα: Θρέψη-Λίπανση, Άρδευση
4η ημέρα: Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.)


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνούν με το ΚΕΚ στο τηλέφωνο 2721095860 από 9:00 έως 14:00.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος


                    Απόστολος Γκούνης

Περιφερειακός Σύμβουλος    

Δεν υπάρχουν σχόλια: