Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Καφενείον ''Η παλιά Βαλύρα'' : Το αστυνομικόν όργανον εξέδωσεν διαταγήν...

Αποτέλεσμα εικόνας για ο ηλιασ του 16ουΑστυνομική διαταγή  εξέδωσε ο
διοικητής του αστυνομικού τμήματος
Τζεφερεμινίου Μεσσηνίας, στις 8 Δεκεμβρίου
1907.
«Προς απάσας τας αρχάς που διοικούν το
χωρίον Τζεφερεμινίου Μεσσηνίας:
Δήμαρχο, ιερέα του χωριού, Δάσκαλο και
άπαντας τους προύχοντας του χωρίου.
Ήρθα εις Τζεφερεμίνιον κατόπιν διαταγής
του διοικητού μου μετά ενός
χωροφύλακος προς επιβολήν της τάξεως,
από άκρου εις άκρον του...Διαβάστε περισσότερα »

Δεν υπάρχουν σχόλια: