Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Ο Γιάννης Λαμπρόπουλος καταγγέλλει την κυβέρνηση για την εισαγωγή πατάτας που ρίχνει την τιμή του Έλληνα παραγωγού στα 30 λεπτά!!!

Όπως είναι γνωστό οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στις περιοχές της Μεσσήνης και της Καλαμάτας, μπορούν να αποδώσουν έως το Πάσχα 10.000 και πλέον τόνους άριστης πατάτας και οι εκτάσεις από τον Νομό Αχαΐας 30.000 τόνους. 
Οι περιοχές Μεσσηνίας και Αχαΐας  επαρκούν για τις ελλαδικές ανάγκες μέχρι το Πάσχα, σε λογικές τιμές, ώστε να καλύπτεται και η μικρότερη στρεμματική απόδοση, λόγω πρωιμότητας. 
Δυστυχώς, όμως, η Κυβέρνηση, άφησε ανεξέλεγκτες τις εισαγωγές της πατάτας από τρίτες χώρες, οι οποίες στη συνέχεια πολλές και ελληνοποιούνται. Διαβάστε περισσότερα »

Δεν υπάρχουν σχόλια: