Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Πωλείται και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας...!!!

Διαγωνισμό για την πρόσληψη συμβούλου, ο οποίος θα καταθέσει προτάσεις αξιοποίησης των 23 μικρότερων περιφερειακών αεροδρομίων, που δεν παραχωρούνται στο σχήμα υπό την Fraport, προκήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ. 
Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, τα 23 περιφερειακά αεροδρόμια δε θα αξιοποιηθούν από το ίδιο, αλλά θα μεταφερθούν στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ», γνωστή και ως «υπερταμείο εγγυοδοσίας». Στα 23 αυτά αεροδρόμια περιλαμβάνεται και ο αερολιμένας Καλαμάτας.

Ο Δήμος με ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι «η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 24 Ιουνίου και το ΤΑΙΠΕΔ ζητεί από τον ανάδοχο να γίνουν, εντός 2 μηνών και με αντίτιμο 120.000 ευρώ μια σειρά ενεργειών όπως:
• Θεώρηση και εκτίμηση κάθε αεροδρομίου από πλευράς επιχειρησιακής, εμπορικής και θεμάτων κυκλοφορίας
• προσδιορισμός της δυνητικής αξίας κάθε αεροδρομίου λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας να προσελκύσει επιπλέον αερογραμμές και δρομολόγια, καθώς επίσης και του θετικού αποτελέσματος από επικουρικές λειτουργίες (για παράδειγμα εμπορικές, real estate) κάθε αεροδρομίου
• ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για κάθε αεροδρόμιο
• ανάλυση του δυνητικού θετικού ενδεχομένου δημιουργίας δικτύων αεροδρομίων
• εκτίμηση των διαθεσίμων και εμπορικά εφικτών δομών συναλλαγών».
• Θεώρηση και εκτίμηση κάθε αεροδρομίου από πλευράς επιχειρησιακής, εμπορικής και θεμάτων κυκλοφορίας, προσδιορισμός της δυνητικής αξίας κάθε αεροδρομίου και ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για κάθε αεροδρόμιο
Να σημειώσουμε πως για την πορεία του αεροδρομίου προς την ιδιωτικοποίηση, συζήτησε ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιο Πιτσιόρλα, σε πρόσφατη συνάντησή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: