Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

ΣΧΟΟΑΠ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ - ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Α.4.3.1 Μεταφορική Υποδομή Α.4.3.1.1. Ένταξη στα δίκτυα νομού / περιφέρειας Η ένταξη του Δήμου Ιθώμης στο διανομαρχιακό, περιφερειακό και εθνικό σύστημα μεταφορών, συναρτάται άμεσα από τη θέση του, αφού ο Δήμος βρίσκεται κοντά στην ΕΟ 7 «Τρίπολη – Καλαμάτα» (ανατολικά του Δήμου) και η οποία συνδέεται και με το τέλος της ΕΟ9γ «Καλό Νερό – Τσακώνα» καθώς και από την εξέλιξη αυτών των δικτύων και την ένταξή τους στα μεσογειακά και διευρωπαϊκά δίκτυα. Διαβάστε περισσότερα »

Δεν υπάρχουν σχόλια: